PBC Vision

Med sitt utspring fra konsulentavdelingen til Profitbase AS er PBC Vision spesialister på Profitbase programvare og digitale løsninger for virksomhetsstyring. I PBC Vision leverer vi markedsledende løsninger innen, EPM (Enterprise Performance Management), rapportering, budsjett og prognose, konsolidering og spesialtilpassede kundeløsninger til alle bransjer.

PBC Focus

Vi har spesialisert oss på å levere konsulenttjenester og løsninger innenfor datavarehus, datavisualisering, integrasjoner og maskinlæring, hovedsakelig på Microsoftplattformen. Vi har bred kompetanse på utvikling og implementering av dataplattformer i Azure og rapporter i Power BI. I tillegg utvikler vi maskinlæringsmodeller som effektiviserer og forenkler kundens hverdag, og integrasjoner som sørger for flyt og utveksling av data mellom systemer.

Vi er i drift som normalt

Vi befinner oss alle i en veldig spesiell situasjon om dagen, dette medfører naturligvis en del usikkerhetsmomenter for de aller fleste. I tråd med myndighetenes anbefalinger, er de fysiske kontorene våre nå stengt. Heldigvis kan alle våre ansatte jobbe hjemmefra og derfor vil vi være i drift som normalt. Systemene våre er godt rustet for dette, så alle pågående prosjekter og oppdrag vil gå som vanlig. Alle konsulenter og rådgivere er tilgjengelige via mail, telefon og Teams fra hjemmekontorer.

Vi har flere kunder som opplever at de under disse omstendighetene blir nødt til å planlegge virksomheten sin på nytt. Både finansielt og organisatorisk. Dersom det er noe vi i PBC kan hjelpe dere med så er det bare å ta kontakt. Vi gjør så godt vi kan for å svare på spørsmålene deres.